Καντήλια Οικίας

Το λάδι συμβολίζει το άπειρο έλεος του Θεού, αλλά και τα κανδήλια συμβολίζουν την Εκκλησία που είναι μεταδοτική Θείου ελέους και φωτιστική . Συμβολίζουν βέβαια τους ίδιους τους αγίους που το Φώς τους έλαμψε, κατά το λόγο του Κυρίου, «έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσι τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα τον εν τοίς ουρανοίς»

Καντήλια Γυάλινα Χαρακτά (5)

Καντήλια Επιτραπέζια Μεταλλικά (3)

Καντήλια Ζάμα (7)

Καντήλια Κρεμαστά Μεταλλικά (2)

Καντήλια Πήλινα (3)

Καντήλια Ρεύματος (2)