Πολυέλαιοι

Oι Πολυέλαιοι οι οποίοι κρέμονται από την οροφή και συμβολίζουν το φως του Χριστού και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που κατέρχεται από τον ουρανό.

Πολυέλαιοι Αλουμινίου (20)

Πολυέλαιοι Επίχρυσοι - Μπρούτζινοι (41)

Χορός Πολυελαίου (13)