Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα

Ότι αφορά τον ξύλινο διάκοσμο της εκκλησιάς με ξυλόγλυπτα έπιπλα , χειροποίητα και μηχανής ,κατασκευασμένα από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για την τέχνη τους . Εκκλησιαστικά Χατζής .

Αγία Τράπεζα - Άμβωνας (8)

Αναλόγια - Στήλες Αναλογίου (31)

Απορροφητικά Μανουάλια (23)

Δεσποτικοί Θρόνοι – Παραθρόνια (12)

Διάφορα Έπιπλα ναού (5)

Επιπλοσυνθέσεις- Βιτρίνες - Ντουλάπες (5)

Παγκάρια - Φιλόπτωχα (33)

Πολυθρόνες - Καρέκλες - Στασίδια Κοσμικά (30)

Προσκυνητάρια - Επιτάφιοι Περιφοράς (32)

Τραπέζια Ναού (14)