Επιγονάτιο

Εἶναι ρομβοειδὲς ὕφασμα ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὴ ζώνη μὲ παράσταση τὸ νιπτῆρα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἢ τὴν Ἀνάσταση. Τὸ φέρει ὁ Ἀρχιερέας καὶ κάθε ὀφφικιοῦχος πρεσβύτερος. Εἰκονίζει τὸ λέντιο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Κύριος ἔπλυνε τὰ πόδια τῶν Μαθητῶν Του. Συμβολίζει καὶ τὴν πνευματικὴ μάχαιρα «ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι… καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ» (Ἐφ. στ´, 17). Κατὰ τὸν Ἅγιο Συμεὼν Θεσσαλονίκης, συμβολίζει τὴ νίκη κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Γι᾿ αὐτὸ ἐνδυόμενοι οἱ Λειτουργοὶ λέγουν: «Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, Δυνατέ…».

Βλέπετε 1–12 από 29 αποτελέσματα

Επιγονάτιο Ανάσταση

95,00

Επιγονάτιο Ανάσταση

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.    

Επιγονάτιο 067744

95,00
Επιγονάτιο 067744 Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.    

Επιγονάτιο Άγιο Μανδήλιον

95,00
Επιγονάτιο Άγιο Μανδήλιον Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.    

Επιγονάτιο Άγιος Γεώργιος

95,00

Επιγονάτιο Άγιος Γεώργιος

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.    

Επιγονάτιο Ανάσταση A

95,00

Επιγονάτιο Ανάσταση A

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.

Επιγονάτιο Άγιος Δημήτριος

95,00

Επιγονάτιο Άγιος Δημήτριος

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.

Επιγονάτιο Άγιος Νικόλαος

95,00

Επιγονάτιο Άγιος Νικόλαος

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.

Επιγονάτιο Σταυρός Σιπ

95,00

Επιγονάτιο Σταυρός Σιπ

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές , ύφασμα σιπ αρίστης ποιότητος και φούντες από τιρτίρι .    

Επιγονάτιο Κοίμηση Της Θεοτόκου

95,00

Επιγονάτιο Κοίμηση Της Θεοτόκου

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.    

Επιγονάτιο Αρχιερατικό 117

95,00

Επιγονάτιο Αρχιερατικό 117

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.

Επιγονάτιο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

95,00

Επιγονάτιο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.

Επιγονάτιο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

95,00

Επιγονάτιο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Το υλικό κατασκευής του είναι από χρυσοκλωστές και ύφασμα αρίστης ποιότητος.