Επιτάφιοι Θρήνοι

Επιτάφιοι Θρήνοι του Χριστού και της Παναγίας .Σώματα Επιταφίου , σε πολλές διαστάσεις και σχέδια.

Κοίμηση Της Θεοτόκου - Σώματα Επιταφίου (10)

Επιτάφιος Θρήνος - Σώματα Επιταφίου. (23)