Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Ανεξίτηλη Φωτογραφία

Ανεξίτηλη Φωτογραφία

32,0090,00

Ανεξίτηλη φωτογραφία από πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητος  με ανεξίτηλα χρώματα .

Η τιμή αφορά μόνο την κατασκευή της πορσελάνης .

Η κορνίζα πωλείτε χωριστά .

Clear
000

Ανεξίτηλη Φωτογραφία

Η Ανεξίτηλη Φωτογραφία κατασκευάζεται από πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητος και εκτυπώνεται με ανεξίτηλα χρώματα .

Έπειτα ψήνεται σε ειδικούς φούρνους σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία  και έχει πολύ μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες ( ήλιο , βροχή , υγρασία ).

Στη φωτογραφία που θα μας στείλετε αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση και το ρετουσάρισμα παλιών και κατεστραμμένων φωτογραφιών

όπως διόρθωση από τις φθορές και τα σημάδια του χρόνου, διόρθωση ατελειών σε πρόσωπο ή ρούχα, αλλαγή χρώματος των ρούχων

,απομόνωση ατόμων από το υπόλοιπο θέμα της φωτογραφίας , αλλαγή φόντου, ένωση δύο και τριών προσώπων σε μια φωτογραφία ,

αποκατάσταση υποφωτισμένων και υπερφωτισμένων φωτογραφιών, μετατροπή ασπρόμαυρων σε έγχρωμες χωρίς καμία επιπλέον

επιβάρυνση .

Παράγετε στις παρακάτω διαστάσεις και σχήματα :

9 χ 12 οβάλ  , 9 χ 12 ορθογώνια  ,11 χ 15 οβάλ , 11 χ 15 ορθογώνια , 13 χ 18 οβάλ , 13 χ 18 ορθογώνια ,  18 χ 24 οβάλ  ,18 χ 24 ορθογώνια  .

Η τιμή αφορά μόνο την κατασκευή της πορσελάνης .Η κορνίζα πωλείτε χωριστά .

Ανεξίτηλη Φωτογραφία

=======================================================================

Εὐχή εἰς κεκοιμημένους

Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ὁ τῶν ὁρωμένων καὶ τῶν ἀοράτων ποιητής, ὁ κατά τήν ἀπόρρητόν Σου βουλήν ἑνώσας ψυχήν καί σῶμα, καί πάλιν κατά τό θέλημα τῆς Σῆς ἀγαθότητος διαλύων τό πλάσμα Σου, ὅ ἐποίησας, καί τόν μέν χοῦν, τῷ χοΐ ἀναλύων, τό δέ πνεῦμα πρός Αὐτόν προσκαλούμενος, καί κατατάσσων μοναῖς μέχρι τῆς ἀναστάσεως καί ἀποκαλύψεως τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ· Αὐτός, Δέσποτα, ἀντιλαβοῦ τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου Σου καί ἀναγαγών αὐτήν ἐκ τοῦ κοσμικοῦ σκότους καί τῆς ἐξουσίας τῶν ἀντικειμένων δυνάμεων ρυσάμενος· κατάταξον ἐν χώρῳ φωτεινῷ, ἐν χώρᾳ ζώντων, ὅθεν ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός· συγχώρησαι αὐτῷ τά ἁμαρτήματα, συγγνώμην παρασχών τοῖς ἀνθρωπίνοις πλημμελήμασιν, ἐν δέ τῇ χάριτί Σου διαφυλάξας· μνήσθητι καί τῶν συνεληλυθότων τιμῆσαι τό ὁμοιοπαθές, καί λογῆσαι αὐτοῖς τόν κόπον καί τήν σπουδήν εἰς ἔργον δικαιοσύνης καί τῶν πενθούντων καί ἀδημονούντων μνήσθητι Κύριε, καί παρεκάλεσον αὐτῶν τήν καρδίαν, καί παραμυθησάμενος, ἐλέησον αὐτούς καί ἡμᾶς καί σῶσον ἐν τῇ ἐνδόξῳ Σου βασιλείᾳ.

Ὅτι πρέπει Σοί πᾶσα δόξα, τιμή καί κράτος καί μεγαλοπρέπεια, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ανεξίτηλη Φωτογραφία

==================================================================

Τόν ἁγιασμό, πού μεταδίδει ἡ θεία Κοινωνία στούς ζῶντες δέν τόν στεροῦνται οἱ κοιμηθέντες. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ὁ λειτουργός, ἀφοῦ μνημονεύσει ὅσους ζῶντας ἀδελφούς ἐπιθυμεῖ, συνεχίζει μέ τήν μνημόνευση τῶν κοιμηθέντων ἀδελφῶν.

Ἡ Χάρις, πού δέχονται ἀπό τόν Κύριο οἱ κοιμηθέντες ἀδελφοί μας, δέν εἶναι λιγότερη ἀπό ἐκείνην πού δεχόμαστε οἱ ζῶντες. Διότι ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός μεταδίδει τόν ἑαυτόν Του καί στούς κοιμηθέντας «κατά τρόπο πού μόνον Αὐτός γνωρίζει».

Ανεξίτηλη Φωτογραφία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΒάροςΜ/Δ
ΔιαστάσειςΜ/Δ
Μέγεθος πορσελάνης

11 χ 15 οβάλ, 11 χ 15 ορθογώνια, 13 χ 18 οβάλ, 13 χ 18 ορθογώνια, 18 χ 24 οβάλ, 18 χ 24 ορθογώνια, 9 χ 12 οβάλ, 9 χ 12 ορθογώνια