Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Κηροθήκη Λευκή Ντουλαπάκι

Κηροθήκη Λευκή Ντουλαπάκι

42,00

Κηροθήκη Λευκή Ντουλαπάκι

Η Κηροθήκη Λευκή Ντουλαπάκι , είναι ελληνικής κατασκευής χειροποίητη .

Το υλικό κατασκευής της είναι από λαμαρίνα γαλβανιζέ και είναι βαμμένη με λευκό χρώμα  .

Διάσταση : 28 x 17.5 x 41  εκ.

2 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: VR-KR-24 Κατηγορία:
000

Κηροθήκη Λευκή Ντουλαπάκι

Η Κηροθήκη Λευκή Ντουλαπάκι , είναι ελληνικής κατασκευής χειροποίητη . Το υλικό κατασκευής της είναι από λαμαρίνα γαλβανιζέ . Έχει κατασκευαστεί για να καλύπτει την ανθρώπινη ανάγκη , όταν είναι μία ταφή πρόσφατη  και δεν υπάρχει μόνιμη κηροθήκη , στις δύσκολες εξωτερικές συνθήκες να επιτρέπει το άναμμα ενός καντηλιού, των κεριών και του θυμιατού από τους συγγενείς του εκλιπόντος  .Τοποθετείτε λίγο μέσα στο χώμα για να είναι σταθερό και έχει πορτάκι με κλειδαριά που ασφαλίζει .

Διάσταση : 28 x 17.5 x 41  εκ.

==============================

Εὐχή εἰς κεκοιμημένους

Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ὁ τῶν ὁρωμένων καὶ τῶν ἀοράτων ποιητής, ὁ κατά τήν ἀπόρρητόν Σου βουλήν ἑνώσας ψυχήν καί σῶμα, καί πάλιν κατά τό θέλημα τῆς Σῆς ἀγαθότητος διαλύων τό πλάσμα Σου, ὅ ἐποίησας, καί τόν μέν χοῦν, τῷ χοΐ ἀναλύων, τό δέ πνεῦμα πρός Αὐτόν προσκαλούμενος, καί κατατάσσων μοναῖς μέχρι τῆς ἀναστάσεως καί ἀποκαλύψεως τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ· Αὐτός, Δέσποτα, ἀντιλαβοῦ τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου Σου καί ἀναγαγών αὐτήν ἐκ τοῦ κοσμικοῦ σκότους καί τῆς ἐξουσίας τῶν ἀντικειμένων δυνάμεων ρυσάμενος· κατάταξον ἐν χώρῳ φωτεινῷ, ἐν χώρᾳ ζώντων, ὅθεν ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός· συγχώρησαι αὐτῷ τά ἁμαρτήματα, συγγνώμην παρασχών τοῖς ἀνθρωπίνοις πλημμελήμασιν, ἐν δέ τῇ χάριτί Σου διαφυλάξας· μνήσθητι καί τῶν συνεληλυθότων τιμῆσαι τό ὁμοιοπαθές, καί λογῆσαι αὐτοῖς τόν κόπον καί τήν σπουδήν εἰς ἔργον δικαιοσύνης καί τῶν πενθούντων καί ἀδημονούντων μνήσθητι Κύριε, καί παρεκάλεσον αὐτῶν τήν καρδίαν, καί παραμυθησάμενος, ἐλέησον αὐτούς καί ἡμᾶς καί σῶσον ἐν τῇ ἐνδόξῳ Σου βασιλείᾳ.

Ὅτι πρέπει Σοί πᾶσα δόξα, τιμή καί κράτος καί μεγαλοπρέπεια, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

=================================

Τόν ἁγιασμό, πού μεταδίδει ἡ θεία Κοινωνία στούς ζῶντες δέν τόν στεροῦνται οἱ κοιμηθέντες. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ὁ λειτουργός, ἀφοῦ μνημονεύσει ὅσους ζῶντας ἀδελφούς ἐπιθυμεῖ, συνεχίζει μέ τήν μνημόνευση τῶν κοιμηθέντων ἀδελφῶν.

Ἡ Χάρις, πού δέχονται ἀπό τόν Κύριο οἱ κοιμηθέντες ἀδελφοί μας, δέν εἶναι λιγότερη ἀπό ἐκείνην πού δεχόμαστε οἱ ζῶντες. Διότι ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός μεταδίδει τόν ἑαυτόν Του καί στούς κοιμηθέντας «κατά τρόπο πού μόνον Αὐτός γνωρίζει».

Κηροθήκη Λευκή Ντουλαπάκι

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος4 kg
Διαστάσεις25 × 35 × 50 cm