Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Ψωμοθήκη Με Κέντημα

Ψωμοθήκη Με Κέντημα

6,00

Ψωμοθήκη Με Κέντημα .

Παράγεται σε δύο διαστάσεις : τετράγωνη και παραλληλόγραμμη .

Clear
Κωδικός προϊόντος: FL1409 Κατηγορία: Ετικέτα:
000

Ψωμοθήκη Με Κέντημα

Η Ψωμοθήκη Με Κέντημα ράβεται με σύγχρονες κεντητικές μηχανές  και ολοκληρώνεται στο χέρι . Το υλικό κατασκευής της είναι από λινό ύφασμα αρίστης ποιότητος.  Έχει κεντημένο στις δύο πλευρές της το (“Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον”) .Στις άκρες έχει δεσίματα για εύκολη κατασκευή .

Παράγεται σε δύο διαστάσεις : τετράγωνη και παραλληλόγραμμη .

=======================================================================

Ψωμοθήκη Με Κέντημα

Πάτερ ἡμῶν

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,·
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
ἀμην

“ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ…”

Ἀρχιμ. Βασιλείου, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων

Διάλεξα ἕνα κομμάτι ἀπό τό Εὐαγγέλιο, ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, καί ἰδιαίτερα τό “Πάτερ ἡμῶν”, γιατί νομίζω εἶναι ἡ πιό χαρακτηριστική προσευχή, ἐφ’ ὅσον εἶναι “Κυριακή” προσευχή, ἡ προσευχή πού μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος.

Καί νομίζω ὅτι ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε τήν προσευχή πού Ἐκεῖνος ἔκανε, μᾶς ἔδωσε τή ζωή πού Ἐκεῖνος ἔζησε καί μᾶς δίδαξε τόν ἴδιο τόν ἑαυτόν Του· κι αὐτό εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως μᾶς εἶπε ἄλλη φορά “Ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα” (Ἰω. ιε´ 5)· ὅπως ἡ σχέση τοῦ κλήματος καί τῆς ἀμπέλου εἶναι μιά σχέση ὀργανική καί ἀθόρυβα προχωρᾶ ὁ χυμός τῆς ἀμπέλου πρός τά κλήματα, ἔτσι καί ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε ὅλη τήν ὕπαρξή Του, ὁπότε, μέσα στήν προσευχή αὐτή – ἄν τήν κάνουμε συνειδητά καί ἄν τήν ζοῦμε – νομίζω ὅτι ζοῦμε ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.Ἀλλά ἄς ἀρχίσουμε νά διαβάζουμε τήν προσευχή αὐτή καί νά τήν παρακολουθοῦμε φράση πρός φράση.

Ἡ πρώτη φράση λέει:

“Π ά τ ε ρ   ἡ μ ῶ ν,   ὁ   ἐ ν   τ ο ῖ ς   ο ὐ ρ α ν ο ῖ ς”……….( συνέχεια )

 

Ψωμοθήκη Με Κέντημα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος0.4 kg
Διαστάσεις25 × 10 × 3 cm
Επιλογή

Παραλληλόγραμμη, Τετράγωνη