Διάφορα Ωφέλιμα

Τα ιερατικά άμφια της αγίας Εκκλησίας μας

Τα ιερατικά άμφια της αγίας Εκκλησίας μας

Τα ιερατικά άμφια της αγίας Εκκλησίας μας

Ομιλία τοῦ
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπου Κεντικελένη

 

Τα ιερατικά άμφια της αγίας Εκκλησίας μας είναι τα ενδύματα που χρησιμοποιούνται από τους κληρικούς κατά την θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες και εκκλησιαστικές τελετές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ταυτόχρονα αποτελούν διακριτικά της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και εξουσίας. Για κάθε έναν από τους τρεις βαθμούς της ιερωσύνης υπάρχει ένα συγκεκριμένο ενδυματολογικό σύνολο, που αντιστοιχεί στο βαθμό του επισκόπου, του πρεσβυτέρου και του διακόνου.
Στην Αγία Γραφή το ένδυμα δεν έχει μόνο την έννοια της εξωτερικής περιβολής, αλλά σχετίζεται και με την έννοια της εξωτερικής εκδήλωσης της οντολογικής δόξας της θείας και ανθρώπινης φύσεως. Ο στίχος του ψαλμωδού «ἐξομολόγησιν καί μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος τό φῶς ὡς ἱμάτιον», δεν υποδηλώνει ότι ο Θεός περιβάλλεται από εξωτερικό ένδυμα φωτός, αλλά ότι η θεία φύση ακτινοβολεί και λάμπει όπως το φως. Ο άνθρωπος πλάσθηκε από το Θεό γυμνός, χωρίς εξωτερικό ένδυμα. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, ο Θεός δεν έδωσε στον άνθρωπο εξωτερικά ενδύματα γιατί η κλήση του ανθρώπου ήταν να αξιοποιήσει την απαστράπτουσα στολή και το χάρισμα του «κατ’ εικόνα», έτσι ώστε η ανθρώπινη φύση του να ενδυθεί το θείο φως ως μόνιμο ένδυμά της. Η ελεύθερη επιλογή του όμως ήταν διαφορετική από την αρχική του κλήση. Γι’ αυτό ο Λόγος του Θεού, διά της θείας Ενσάρκωσής Του, με άπειρη συγκατάβαση και φιλανθρωπία ενδύθηκε ο ίδιος την στολή των δερμάτινων χιτώνων, μεταμορφώνοντας την γυμνή ανθρώπινη φύση με το κατά Χριστόν θεοΰφαντο ένδυμα. Ο ορθοδόξως βαπτισθείς άνθρωπος στο όνομα της Παναγίας Τριάδος μετενδύεται, αποβάλλει δηλαδή τoν «παλαιόν άνθρωπον» και τους δερμάτινους χιτώνες και «ἐνδύεται τόν καινόν ἄνθρωπον τόν κατά Θεόν κτισθέντα», έως ότου λάβει κατά την κοινή ανάσταση το οριστικό ένδυμα της ύπαρξής του, που δεν είναι άλλο από την εν Χριστώ πληρότητα και δόξα της φύσης του.  Συνεχίζεται ..

Τα ιερατικά άμφια της αγίας Εκκλησίας μας
Back to list